Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Over ons

De Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van SpoedzorgNU B.V.

SpoedzorgNU maakt samen met RegiozorgNU deel uit van ZorgNU, de coöperatie van huisartsen in Noordwest-Utrecht. De huisartsen van RegiozorgNU dragen op deze post zorg voor de huisartsenspoedzorg buiten kantooruren.

HKZ-gecertificeerd

De spoedpost is met het kwaliteitsmanagementsysteem officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Hier zijn we trots op!

Wij staan voor kwaliteit

Dit HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Het werken volgens HKZ ondersteunt het continu verbeteren van processen en het beheren van risico’s. Dit alles om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Patiënten waarderen ons met een 8

Periodiek doen wij onderzoek naar de patiënttevredenheid. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst vragen we via een grote groep patiënten naar hun beleving via een online enquête van een onafhankelijk, extern bureau.

Uit het patiënttevredenheidsonderzoek van mei 2021 blijkt dat patiënten uit Noordwest-Utrecht de zorgverlening door triagisten en huisartsen waarderen met een ruime 8. Dit is een erkenning van de inzet en kwaliteit van onze triagisten en huisartsen. Naast de soms ervaren lange wachttijd, kwam een concreet verbeterpunt naar voren over de door bezoekers ervaren privacy aan de balie. We hebben maatregelen getroffen om dit te verbeteren.