Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Huisregels

Voor uw en onze veiligheid hanteren we op de spoedpost huisartsen de volgende huisregels:

  • Aan de telefoon heeft u een richttijd voor een consult gekregen. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar spoedgevallen gaan voor. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Medewerkers en bezoekers gaan op een respectvolle manier met elkaar om en respecteren elkaars privacy.
  • Medewerkers kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs.
  • Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te worden opgevolgd.
  • Binnen het gebouw is roken verboden. Wanneer u wilt roken vragen wij u dit te melden aan de balie-assistente en vervolgens naar buiten te gaan.
  • Mobiel telefoneren in de wachtkamer mag, mits u andere patiënten niet stoort.
  • Zonder toestemming mag u niets of niemand op de huisartsenpost fotograferen of filmen.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
  • Bij wapenbezit, drugsgebruik/handel of diefstal doen wij direct aangifte bij de politie.
  • Zonder geldige reden mag u niet op de huisartsenpost aanwezig zijn.

Wij passen een zero-tolerance-beleid toe. Dit betekent dat overtreding van de omgangsregels leidt tot een waarschuwing, aangifte bij de politie en/of toegangsontzegging van de huisartsenspoedpost. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.