Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klacht?

Wij vinden het belangrijk om terug te horen hoe u uw contact met de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht heeft ervaren. Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen via een klachtenformulier. Naar het klachtenformulier

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de spoedpost kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij geven informatie over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Melden en registratie van uw klacht

Wanneer u een klacht indient via het klachtenformulier, wordt uw klacht geregistreerd in ons klachtensysteem. Bekijk ons klachtenreglement.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Is uw klacht niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht wordt daarmee een geschil. De geschillencommissie behandelt uw klacht en zal u rechtstreeks informeren over haar (bindende) uitspraak. Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE.