Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klacht?

Wij vinden het belangrijk om terug te horen hoe u uw contact met de Spoedpost huisartsen Noordwest-Utrecht heeft ervaren. Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen via een klachtenformulier. Naar het klachtenformulier

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de spoedpost kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij geven informatie over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Melden en registratie van uw klacht

Wanneer u een klacht indient, wordt uw klacht geregistreerd in ons klachtensysteem. Met het online indienen van uw klacht geeft u toestemming voor het inzien van uw dossier. In dit dossier is vastgelegd wat u met de assistente of huisarts heeft besproken. Inzage hierin is nodig zodat de medewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij de klachtenafhandeling uw klacht zorgvuldig kunnen behandelen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Is uw klacht niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht wordt daarmee een geschil. De geschillencommissie behandelt uw klacht en zal u rechtstreeks informeren over haar (bindende) uitspraak. Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE.