Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kosten

Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de spoedpost huisartsen. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken. 

Per 1 januari 2023 gelden onderstaande tarieven.

Tarieven

Alleen telefonisch consult€ 35,00
Consult op de spoedpost€ 247,70
Visite aan huis€ 371,57

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn kostendekkend. De spoedpost huisartsen heeft geen winstoogmerk.