Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wordt mijn contact met de spoedpost vastgelegd in mijn medisch dossier?

De spoedpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de spoedpost stuurt de spoedpost een waarneembericht naar uw eigen huisarts en deze neemt dit op in uw medisch dossier.