Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Vallen de kosten van een behandeling op de spoedpost onder mijn eigen risico?

Nee, elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de huisartsenspoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.