Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hebben medewerkers van de spoedpost toegang tot mijn dossier?

Voor het inzien van een samenvatting van uw dossier op de spoedpost is het nodig dat u via een formulier toestemming geeft aan uw huisarts, apotheker en de dienstapotheek. Zij kunnen uw gegevens dan ter inzage beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het delen van (een deel van) uw medische gegevens kan van groot belang zijn voor uw behandeling op de spoedpost. Heeft u nog geen toestemming verleend aan uw huisarts? Dan kunt u dat doen door het toestemmingsformulier in te leveren of door het online te regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.